Autor: Libor Doležal

Fortuna Gól snů

Dobrý den,

s potěšením vám chceme oznámit, že hráč vašeho klubu FK Mohelnice, Vlastimil Knýř, se dostal do nominace na tento týden v projektu Fortuna Gól snů. Hlasovat lze přímo na Facebookovém profilu Fortuna Gól snů, reakcí na video. Hodně štěstí v hlasování.
S pozdravem,
Mgr. Libor Zajíček ml.
Public Football s.r.o.
Project Manager
Tel. +420 728 228 166
Podpis01

Výzva vedení klubu

VÝZVA VEDENÍ KLUBU

Vážení příznivci mohelnické kopané,

jak jste již jistě zaznamenali, současné vedení klubu rezignovalo na své funkce a svolává na pátek 25.května 2018 mimořádnou valnou hromadu FK Mohelnice z. s. Tato valná hromada si zvolí nové vedení klubu a rozhodne o cestě, kterou se klub vydá v příštích letech.

Pokud máte zájem podílet se na podobě klubu a budoucnosti kopané v Mohelnici, tak bych Vás chtěl tímto způsobem vyzvat k podání přihlášky za člena klubu nejpozději do: úterý 15.května 2018.

Další podmínkou členství je úhrada členského příspěvku za rok 2018, který u řádných členů klubu činí 200,- Kč (u aktivních hráčů ve výši schválené valnou hromadou z března roku 2018) a vyplnění formuláře o souhlasu se zpracováním osobních údajů GDPR. Podání přihlášky za člena klubu, souhlasu GDPR a úhrada členského příspěvku je podmínkou pro vznik členství a opravňuje člena staršího 18-ti let k účasti na valné hromadě klubu.

Přihlášky za člena klubu a souhlas GDPR je možné vyplnit a předat sekretáři klubu panu Liborovi Doležalovi v sídle klubu – v klubovně fotbalového stadionu na ulici 1.máje 14 a to v následujících termínech:

 

Pátek   27.4.2018       16:00 – 17:30

Sobota 28.4.2018       9:30 – 11:30

Středa     2.5.2018      16:00 – 18:00

Pátek   4.5.2018       16:00 – 17:30

Středa   9.5.2018      16:00 – 18:00

Pátek   11.5.2018       16:00 – 17:30

Sobota 12.5.2018      9:30 – 11:30

Pondělí 14.5.2018      16:00 – 18:00

Úterý   15.5.2018       18:00 – 19:00

 

Přihláška a GDPR ke stažení:

Přihláška_členFK

Formulář_INFORMACE A SOUHLAS člena klubu, TJ, se zpracováním osobních údajů_GDPR

 

V Mohelnici 25.dubna 2018

Za výkonný výbor FK Mohelnice z.s.
Igor Machálek,předseda

POZVÁNKA na valnou hromadu FK Mohelnice z.s.

POZVÁNKA na valnou hromadu FK Mohelnice z.s.,

která se uskuteční v pátek dne 25.května 2018 od 18.00 hodin v restauraci SPORT.

Program:

1. Zahájení, volba předsedajícího valné hromady, schválení jejího programu
2. Volba komisí (mandátová, volební, návrhová)
3. Zpráva předsedy mandátové komise
4. Schválení nových stanov FK Mohelnice z.s.  Nové stanovy FK Mohelnice 2018 ke stažení
3. Volba předsedy FK Mohelnice z.s.
3. Volba členů výkonného výboru FK Mohelnice z.s.
4. Volba členů kontrolní komise FK Mohelnice z.s.
5. Diskuze
7. Návrh usnesení valné hromady FK Mohelnice z.s.
8. Závěr

V Mohelnici 25.dubna 2018

Za výkonný výbor FK Mohelnice z.s.
Igor Machálek,předseda, v.r.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 1. POLOLETÍ 2018

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 1. POLOLETÍ 2018

Žádáme Vás tímto, jako člena FK MOHELNICE, o zaplacení členských příspěvků schválených valnou hromadou dne 30. března 2018 našeho spolku na 1. pololetí 2018.

Členský příspěvek uhraďte svému trenérovi (vedoucímu mužstva) nebo na účet
19-1197070217/0100 a jako variabilní symbol použijte svoje rodné číslo. Příspěvek zaplaťte nejpozději do 15. 05. 2018, po tomto termínu, Vám v souladu s regulemi Fotbalové asociace České republiky, nebude umožněno pokračovat v činnosti.

 

Výše členských příspěvků:

Dospělí:                         1 250,- Kč 

Žáci a dorost:                1 000,- Kč

Starší přípravka:          750,- Kč 

Mladší přípravka:        500,- Kč

 

V Mohelnici dne 09. dubna 2018

 

Igor Machálek

Předseda spolku

FK MOHELNICE

 

Zpráva z řádné valné hromady FK Mohelnice, z.s. konané 30.3.2018

V pátek 30.března 2018 se uskutečnila v prostorách Restaurace Sport řádná valná hromada FK Mohelnice z.s. Kromě pravidelných bodů jako je zhodnocení minulého roku jak po sportovní, tak i společenské stránce byla pozornost nejen mohelnické fotbalové veřejnosti zaměřena na zhodnocení spolupráce se společností Footbal Investment Limited, která se od nového soutěžního ročníku podílela na vedení A mužstva dospělých v MSFL. Právě valná hromada měla rozhodnout o tom, zda pro příští soutěžní ročník dojde k převodu práv pro účast mužstva v této soutěži na nově vzniklou akciovou společnost FC Mohelnice 1946 a.s.

Výkonný výbor FK Mohelnice na základě zhodnocení dosavadní spolupráce s výše uvedeným partnerem navrhnul členům klubu, aby k tomuto kroku klub nepřistoupil a A mužstvo dospělých dále působilo pod FK Mohelnice z.s. Důvodem tohoto návrhu bylo zejména to, že vzájemná spolupráce nesplnila očekávání členů výkonného výboru zejména z pohledu posílení sportovní výkonnosti A mužstva dospělých. Neméně důležitou byla také ta skutečnost, že na klubu ulpělo podezření z účasti některých hráčů a osob pohybujících se kolem klubu na sázkařské aféře spojené s ovlivňováním výsledků. I když do dnešního dne nebylo nic takového vyšetřováním prokázáno, poškodila tato kauza jméno klubu a ovlivnila mimo jiné i nezájem hráčů o příchod do klubu při jeho posilování před začátkem jarní části sezóny. Valná hromada jednomyslně schválila návrh výkonného výboru a uložila předsedovi klubu, aby se společností Footbal Investment Limited zahájil jednání o ukončení spolupráce.

Výkonný výbor si je vědom své odpovědnosti za události, které v minulých měsících vrhly špatné světlo na mohelnický klub. Smlouvu o spolupráci se zahraničním investorem uzavřel zejména z důvodu zachování příslušnosti A mužstva dospělých v MSFL. Je nutné objektivně přiznat, že bez finanční pomoci tohoto investora by klub nebyl schopen plnit závazky, které má k hráčům a vedení mužstva. Bohužel sebou tato spolupráce přinesla i výše uvedená negativa. Proto celkově považujeme tento projekt za neúspěšný. V této souvislosti se výkonný výbor jako celek rozhodnul rezignovat na své funkce a dát tím možnost novým lidem rozhodnout o jeho směřování do budoucna.

Valná hromada uložila předsedovi spolku svolat na měsíc květen 2018 mimořádnou valnou hromadu s cílem zvolit si ještě před startem sezóny 2018/2019 nové vedení klubu. Zároveň pověřila současný výkonný výbor vedením klubu do svolání mimořádné valné hromady a uložila předsedovi spolku připravit nový návrh stanov, který bude mimo jiné umožňovat volbu předsedy přímo valnou hromadou.

Mohelnický fotbal tedy nyní stojí před svým restartem. Po odchodu některých klíčových postav jeho vedení v minulém roce (Jiří Rousek, David Crha) a rezignaci současného vedení klubu bude důležité pro jeho budoucnost, zda se najdou lidé, kteří budou ochotni převzít odpovědnost za vedení klubu. Proto bych chtěl tímto vyzvat všechny, kterým záleží na stabilizaci a dalším rozvoji mohelnické kopané, aby se stali členy klubu a podíleli se na jeho úspěších v budoucnosti. Do doby konání mimořádné valné hromady proběhne potřebná inventarizace členství tak, aby se jí zúčastnili ať již stávající nebo noví členové klubu po zaplacení členského příspěvku pro rok 2018 ve výši 200,- Kč. Noví členové klubu najdou přihlášku na našich webových stránkách nebo na pokladně při konání mistrovských zápasů našich mužstev. Vyplněnou přihlášku společně s úhradou členského příspěvku bude přijímat sekretář klubu Libor Doležal.

Věřím, že tyto kroky povedou k nutným změnám, které jsou pro klub nyní důležité z pohledu obnovení důvěry, která od začátku roku 2018 prochází těžkou zkouškou.

Igor Machálek
předseda klubu