ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 1. POLOLETÍ 2018

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 1. POLOLETÍ 2018

Žádáme Vás tímto, jako člena FK MOHELNICE, o zaplacení členských příspěvků schválených valnou hromadou dne 30. března 2018 našeho spolku na 1. pololetí 2018.

Členský příspěvek uhraďte svému trenérovi (vedoucímu mužstva) nebo na účet
19-1197070217/0100 a jako variabilní symbol použijte svoje rodné číslo. Příspěvek zaplaťte nejpozději do 15. 05. 2018, po tomto termínu, Vám v souladu s regulemi Fotbalové asociace České republiky, nebude umožněno pokračovat v činnosti.

 

Výše členských příspěvků:

Dospělí:                         1 250,- Kč 

Žáci a dorost:                1 000,- Kč

Starší přípravka:          750,- Kč 

Mladší přípravka:        500,- Kč

 

V Mohelnici dne 09. dubna 2018

 

Igor Machálek

Předseda spolku

FK MOHELNICE