Výzva vedení klubu

VÝZVA VEDENÍ KLUBU

Vážení příznivci mohelnické kopané,

jak jste již jistě zaznamenali, současné vedení klubu rezignovalo na své funkce a svolává na pátek 25.května 2018 mimořádnou valnou hromadu FK Mohelnice z. s. Tato valná hromada si zvolí nové vedení klubu a rozhodne o cestě, kterou se klub vydá v příštích letech.

Pokud máte zájem podílet se na podobě klubu a budoucnosti kopané v Mohelnici, tak bych Vás chtěl tímto způsobem vyzvat k podání přihlášky za člena klubu nejpozději do: úterý 15.května 2018.

Další podmínkou členství je úhrada členského příspěvku za rok 2018, který u řádných členů klubu činí 200,- Kč (u aktivních hráčů ve výši schválené valnou hromadou z března roku 2018) a vyplnění formuláře o souhlasu se zpracováním osobních údajů GDPR. Podání přihlášky za člena klubu, souhlasu GDPR a úhrada členského příspěvku je podmínkou pro vznik členství a opravňuje člena staršího 18-ti let k účasti na valné hromadě klubu.

Přihlášky za člena klubu a souhlas GDPR je možné vyplnit a předat sekretáři klubu panu Liborovi Doležalovi v sídle klubu – v klubovně fotbalového stadionu na ulici 1.máje 14 a to v následujících termínech:

 

Pátek   27.4.2018       16:00 – 17:30

Sobota 28.4.2018       9:30 – 11:30

Středa     2.5.2018      16:00 – 18:00

Pátek   4.5.2018       16:00 – 17:30

Středa   9.5.2018      16:00 – 18:00

Pátek   11.5.2018       16:00 – 17:30

Sobota 12.5.2018      9:30 – 11:30

Pondělí 14.5.2018      16:00 – 18:00

Úterý   15.5.2018       18:00 – 19:00

 

Přihláška a GDPR ke stažení:

Přihláška_členFK

Formulář_INFORMACE A SOUHLAS člena klubu, TJ, se zpracováním osobních údajů_GDPR

 

V Mohelnici 25.dubna 2018

Za výkonný výbor FK Mohelnice z.s.
Igor Machálek,předseda