POZVÁNKA na valnou hromadu FK Mohelnice z.s.

POZVÁNKA na valnou hromadu FK Mohelnice z.s.,

která se uskuteční v pátek dne 25.května 2018 od 18.00 hodin v restauraci SPORT.

Program:

1. Zahájení, volba předsedajícího valné hromady, schválení jejího programu
2. Volba komisí (mandátová, volební, návrhová)
3. Zpráva předsedy mandátové komise
4. Schválení nových stanov FK Mohelnice z.s.  Nové stanovy FK Mohelnice 2018 ke stažení
3. Volba předsedy FK Mohelnice z.s.
3. Volba členů výkonného výboru FK Mohelnice z.s.
4. Volba členů kontrolní komise FK Mohelnice z.s.
5. Diskuze
7. Návrh usnesení valné hromady FK Mohelnice z.s.
8. Závěr

V Mohelnici 25.dubna 2018

Za výkonný výbor FK Mohelnice z.s.
Igor Machálek,předseda, v.r.