Pozvánka na valnou hromadu FK Mohelnice

Dovolujeme si tímto všechny hráče a členy FK Mohelnice pozvat na valnou hromadu klubu, která se uskuteční v pondělí dne 29. května 2017 od 18.00 v restauraci Sport. Akce je určena pouze pro hráče a členy FK Mohelnice a prosíme tímto o co nejvyšší účast.

Program valné hromady

  1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
  2. Informace předsedy klubu k aktuálnímu dění v FK Mohelnice.
  3. Informace sportovního manažera klubu k zařazení týmů FK Mohelnice do soutěží sezóny ročníku 2017/2018.
  4. Zpráva předsedy mandátové komise.
  5. Volba členů výkonného výboru FK Mohelnice na funkční období let 2017 – 2020.
  6. Diskuze.
  7. Návrh usnesení valné hromady.
  8. Závěr.

V Mohelnici dne 23. května 2017

Za výkonný výbor FK Mohelnice zprávu poskytl David Crha, předseda klubu.

Start a Conversation

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *