Pozvánka na členskou schůzi FK MOHELNICE, z.s.

Výkonný výbor FK Mohelnice, z. s.,

1.Máje 14,

Mohelnice 789 85

 

V Mohelnici, dne 23. 5. 2024

 

Vážení,

rádi bychom Vás touto cestou informovali o skutečnosti, že dne 24. 06. 2024, od 17,00 hod., proběhne v kiosku na mohelnickém stadionu – ČLENSKÁ SCHŮZE týmu FK Mohelnice, z. s..

Schůze se mohou zúčastnit všichni řádní členové FK Mohelnice, kteří mají uhrazený svůj členský poplatek pro daný rok.

P R O G R A M :

 

 1. zahájení, volba předsedajícího

  2. prezence členů

  3. schválení programu jednání členské schůze

  4. vystoupení předsedy VV FKM, zhodnocení roku 2023

  5. zprávy trenérů o stavu jednotlivých kategorií FKM za rok 2023

  6. zpráva o hospodaření FKM za rok 2023

  7. zpráva kontrolní komise FKM za rok 2023

  8. diskuze

  9. schválení usnesení, závěr

 

S pozdravem,

 

Výkonný výbor FK Mohelnice