Pozvánka na řádnou členskou schůzi

Výkonný výbor FK Mohelnice, z. s.,
1.Máje 14,
Mohelnice 789 85

Vážení,
rádi bychom Vás touto cestou informovali o skutečnosti, že dne 23. 10. 2020, od 17,30 hod., proběhne v Restauraci SPORT řádná členská schůze týmu FK Mohelnice, z. s..

Členské schůze se mohou zúčastnit všichni řádní členové FK Mohelnice, kteří mají uhrazený svůj členský poplatek pro daný rok.

P R O G R A M :
1. Prezentace členů, schválení programu, ustanovení orgánů schůze.
2. Zpráva o činnosti klubu.
3. Zpráva o hospodaření klubu.
4. Schválení výše členských příspěvků.
5. Diskuze

Všechna nastavená pravidla Vládou ČR ohledně COVID-19 budou dodržena, a zároveň apelujeme na všechny členy, aby stanovené podmínky také dodrželi.
Děkujeme za pochopení!

S pozdravem,

Výkonný výbor FK Mohelnice