Pronájem hřiště s umělým povrchem

Ceník pronájmu hřiště s umělým povrchem

2 hodiny celé hřiště 2.000,- Kč (+500,- Kč včetně osvětlení)

1,5 hodiny celé hřiště 1.500,- Kč (+400,- Kč včetně osvětlení)

1,5 hodiny půlka hřiště 1.000,- Kč (+300,- Kč včetně osvětlení)

Další podmínky:

1. Zákaz vstupu v kopačkách s kolíkovými špunty!!!

2. Hrací plochu lze objednat pouze na základě písemné objednávky na e-mailu fk.mohelnice@seznam.cz s uvedením kontaktních údajů zájemce.

3. Částka za pronájem je splatná nejpozději se zahájením pronájmu, pokud není dohodnuto jinak.

4. Rozpis pronájmu hřiště je po potvrzení ze strany pronajímatele uveden na stránkách www.fkmohelnice.cz

5. Při fotbalových utkáních, které neorganizuje přímo FK MOHELNICE, z.s., si nájemce zajišťuje rozhodčí a míče ve vlastní režii.

6. Při nepříznivých klimatických podmínkách si pronajímatel vyhrazuje právo pronájem zrušit nebo přeložit na jiný termín.

7. Veškerá sportovní činnosti v areálu FK MOHELNICE, z.s. podléhá Provoznímu řádu spolku.

Kontakty:

fk.mohelnice@seznam.cz

kareljunek@centrum.cz, tel. 732 608 740