Valná hromada FK Mohelnice, z.s.

Výkonný výbor FK Mohelnice z.s. na svém zasedání v pondělí 26.února 2018 rozhodl o svolání valné hromady klubu dne 30.března 2018. Návrh programu valné hromady je uveden v pozvánce. Srdečně zveme členy FK Mohelnice z.s.

 

 

 

 

 

 

POZVÁNKA
na valnou hromadu FK Mohelnice, která se uskuteční v pátek dne 30.března 2018 od 17.30 hodin v restauraci SPORT.

Program:
1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva předsedy o činnosti FK MOHELNICE z.s. od uplynulé valné hromady
3. Zpráva sportovního manažera o sportovní činnosti klubu
4. Zpráva o hospodaření klubu a zpráva revizní komise
5. Zpráva předsedy mandátové komise
6. Rozhodnutí o převodu práv k MSFL na společnost Fotbal Mohelnice 1946 a.s.
7. Schválení výše členských příspěvků na rok 2018
8. Diskuze
9. Návrh usnesení valné hromady FK Mohelnice
10. Závěr

V Mohelnici 26.února 2018

Za výkonný výbor FK Mohelnice
Igor Machálek,předseda, v.r.

Start a Conversation

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *