ČLENSKÁ SCHŮZE FK MOHELNICE, z.s. 2023

Vážení,

rádi bychom Vás touto cestou informovali o skutečnosti, že dne 13. 06. 2023, od 17,00 hod., proběhne v kiosku na mohelnickém stadionu – ČLENSKÁ SCHŮZE týmu FK Mohelnice, z. s.. Schůze se mohou zúčastnit všichni řádní členové FK Mohelnice, kteří mají uhrazený svůj členský poplatek pro daný rok.

P R O G R A M :

1. zahájení, volba předsedajícího

2. prezence členů

3. schválení programu jednání členské schůze

4. vystoupení předsedy VV FKM, zhodnocení roku 2022

5. zprávy trenérů o stavu jednotlivých kategorií FKM za rok 2022

6. zpráva o hospodaření FKM za rok 2022

7. zpráva kontrolní komise FKM za rok 2022

8. diskuze

9. schválení usnesení, závěr

 

S pozdravem,

Výkonný výbor FK Mohelnice