Úvodní slovo nového výkonného výboru FK Mohelnice

Členové:

Ing. Jiří Rousek ml.              předseda výkonného výboru
JUDr. Petr Večeř                 místopředseda výkonného výboru
Ing. Karel Junek
Petra Linhartová, DiS.
Miroslav Ramert                  sekretář
Radek Vašata
Roman Kuba

 

Vážení příznivci mohelnické kopané,

dovolte nám Vás touto cestou informovat o skutečnosti, že dne 25. května 2018, proběhla mimořádná členská schůze FK Mohelnice, z.s., na které došlo k volbě nového výkonného výboru. Novými členy výkonného výboru FK Mohelnice, z.s., se staly výše uvedené osoby.

Naší prioritou je očištění dobrého jména FK Mohelnice, z.s. a znovuzískání důvěry v tento klub u široké veřejnosti. Byla ukončena spolupráce s čínským investorem, který negativně vstoupil do podvědomí široké veřejnosti. Od jakékoliv možné manipulace s výsledky se jako nově zvolený výkonný výbor, jehož členy jsou i dva stávající hráči FK Mohelnice, z.s. zásadně distancujeme.

Po sportovní stránce je naším cílem aby za Mohelnici hráli a reprezentovali ji opět odchovanci a hráči, kteří mají ke klubu a městu vřelý vztah. K tomuto cíli povede zejména kvalitní práce s mládeží, které chceme věnovat velkou pozornost. Z těchto důvodů chceme klub v kategorii mužů vrátit na krajskou úroveň. Chceme, aby se na stadion vrátili fanoušci, kteří uvidí na hřišti své příbuzné, kamarády a známé anebo třeba kolegy ze zaměstnání.

Uvědomujeme si, že je před námi velice náročná cesta, kterou nelze naplnit pouze několika řádky, nýbrž prací, za kterou musí být vidět především výsledky.

Výkonný výbor FK Mohelnice, z.s.