Nové vedení klubu FK Mohelnice, z.s.

Dne 20. 6. se uskutečnila volební valná hromada klubu FK Mohelnice, na kterém se po 4 letech volilo nové vedení.

Přítomnými bylo odsouhlaseno, že nový výkonný výbor bude mít místo 7 členů, členů 5. Na svých pozicích se dále rozhodli nepokračovat Miroslav Ramert, Petr Večeř, Radek Vašata a Petra Linhartová. Zbývající členy Jiřího Rouska, Karla Junka a Romana Kubu doplnili dva noví kandidáti a to Aleš Mandák a Libor Havlíček.

Nové vedení se následně sešlo, aby byly rozděleny jednotlivé funkce v rámci klubu.

Předsedou zůstává i nadále Ing. Jiří Rousek, ml.

Místopředsedou se stal nově Ing. Karel Junek, ml.

Sekretářem klubu je nově Ing. Aleš Mandák.

Členové: Roman Kuba, Libor Havlíček

Nové vedení si stanovilo jasné cílé pro následující 4 roky:

• Vytvoření mužského B mužstva.

• Udržení dorostenecké divize.

• Provázanost jednotlivých trenérů napříč mužstvem, komunikace s rodiči, posouvání jednotlivých hráčů do jiných věkových kategorií atd..

• Nový povrch pro hřiště s umělým povrchem a jeho následná certifikace.

• Vyrovnaný rozpočet s přehledným hospodařením klubu.

• Sjednocení klubových úborů pro všechny kategorie.

Ještě jednou děkujeme všem účastníkům VV, za zvolení. Stejně tak patří obrovské poděkování všem členům minulého výboru za práci pro mohelnický fotbal, na kterou nyní navážeme a budeme dělat jen to nejlepší pro náš klub.