Pozvánka na ČLENSKOU SCHŮZI

Výkonný výbor FK Mohelnice, z. s.,

1. Máje 14,

Mohelnice, 789 85

 

V Mohelnici, dne 23. 9. 2019

 

Vážení,

rádi bychom Vás touto cestou informovali o skutečnosti, že dne 14. 10. 2019, od 17,30 hod. , proběhne v Restauraci SPORT řádná členská schůze týmu FK Mohelnice, z. s..

Členské schůze se mohou zúčastnit všichni řádní členové FK Mohelnice, kteří mají uhrazený svůj členský poplatek pro daný rok.

 

P R O G R A M :

1. Prezence členů, schválení programu, ustanovení orgánů schůze.

2. Zpráva o činnosti klubu.

3. Zpráva o hospodaření klubu.

4. Schválení výše členských příspěvků.

5. Diskuse

 

S pozdravem,

Výkonný výbor FK Mohelnice

Členská_schůze_2019