Prohlášení předsedy FK Mohelnice k současné situaci v klubu

Vážení příznivci mohelnické kopané,

v minulých týdnech byly v deníku Mladá Fronta Dnes zveřejněny informace, které vrhají špatné světlo na dění v mohelnickém fotbalovém klubu. Rád bych se s vámi podělil o názor předsedy klubu k současné situaci a k událostem, kterými jsme v klubu žili v minulém roce.

Ti z vás, kteří sledují fotbalové dění v klubu pravidelně, určitě se mnou budou souhlasit s tím, že máme za sebou bouřlivý rok. Na začátku roku 2017 jsme museli řešit po odchodu trenéra Sedláčka, jehož práce pro klub si velmi vážím, řešit jak složení kádru mužstva, tak i jeho vedení. Byli jsme všichni velmi rádi, že mužstvo se pod vedením trenéra Jaroslava Rolínka zmobilizovalo k výsledkům, které vedly k záchraně MSFL pro Mohelnici. Tím však starosti neskončili. V průběhu jara skončil ve vedení klubu jak jeho první místopředseda Jiří Rousek, tak také předseda klubu David Crha. Ten na valné hromadě klubu v květnu minulého roku oznámil, že nebude kandidovat do nově voleného výboru klubu. S těmito odchody nebylo jednoduché se vyrovnat jak z pohledu jejich funkcionářské práce, stejně tak i z pohledu finanční stability klubu. Byl zvolen nový výbor klubu, který hned na počátku musel řešit zejména to, do jaké soutěže A mužstvo pro soutěžní ročník 2017/2018 přihlásí. Jednou z možností byla rezignace na účast v MSFL a přihlášení mužstva do krajského přeboru. Tato možnost však nesla určitá rizika – nespokojenost fanoušků, odchod dalších hráčů z kádru mužstva a v neposlední řadě také ztrátu hlavních sponzorů, kteří společně s Městem Mohelnice nesli na svých bedrech největší odpovědnost za naplnění příjmů potřebných k pokrytí rozpočtu klubu. Druhou možností bylo pokračování působení A mužstva dospělých v třetí nejvyšší fotbalové soutěži, problémem však zůstávalo, kde získat potřebné finanční prostředky. Je pravdou informace, že pro řešení tohoto cíle byl nejprve připraven projekt oslovení místních podnikatelů, se kterým chtěli pomoci majitelé dvou nejvýznamnějších podporovatelů klubů – společností POLTRADE a FUTURPOL. Blížil se začátek podzimní sezóny a bohužel se nedařilo pro naplnění tohoto projektu získat z řad místních podnikatelů takovou podporu, která by zajistila finance potřebné pro úspěšné působení mužstva v MSFL. Také kvalita kádru, který se dával dohromady spoluprací nového trenéra Trnečky a sportovního manažera Srdýnka, nedávala záruku toho, že soutěž odehrajeme se ctí. To není samozřejmě kritika, protože možnosti byly omezené. V tomto období bylo vedení klubu osloveno s nabídkou spolupráce s investiční společností, za kterou stál čínský investor. Po několika jednáních bylo dohodnuta smlouva o spolupráci, která měla oběma stranám umožnit vyzkoušet si model spolupráce, který by do dalšího období znamenal možnost založení akciové společnosti s podílem čínského investora a spolku FK Mohelnice. Chtěl bych na tomto místě zdůraznit, že tato spolupráce (pokud by dále pokračovala) by neměla žádný vliv na majetkové poměry spojené s mohelnických fotbalovým stadionem. Ten by i nadále patřil Městu Mohelnice a FK Mohelnice by jej dále užívalo na základě nájemní smlouvy. Čínskému partnerovi jde zejména o možnost podílet se na účasti A mužstva v MSFL, umožnit mladým čínským fotbalistům získat zkušenosti s evropskou kopanou a následně růst jejich sportovní úrovně finančně zhodnotit působením jak na čínském nebo evropském fotbalovém trhu. Současnému výboru fotbalového klubu je určitou skupinou příznivců a bývalých funkcionářů vytýkáno, že touto spoluprací omezuje možnost působení mohelnických fotbalistů v klubu. Osobně jsem přesvědčen o tom, že tomu tak není. Před dvěma sezónami jsme museli ukončit účast B mužstva dospělých v krajském přeboru hlavně z toho důvodu, že jsme neměli dostatečný počet mohelnických fotbalistů, kteří by tuto soutěž chtěli hrát. Pohodlnější pro ně bylo přijmout nabídky z okolních mužstev a hrát nižší soutěž, někdy i za zajímavou finanční odměnu. Tu jsme jim nabídnout nemohli. Vzhledem k tomu, že ale v současnosti máme dostatek hráčů v dorosteneckém věku, rozhodli jsme se před začátkem současné sezóny činnost B mužstva obnovit. Tento krok jsme učinili s vědomím, že chceme začít budovat mužstvo, které bude v budoucnu dobře reprezentovat mohelnickou kopanou.

Pokud bych měl hodnotit podzimní spolupráci s naším partnerem, tak pozitivně mohu hodnotit jeho snahu přivést hráče, kteří by doplnili kádr mužstva a také příchod trenéra Dušana Žmolíka v době, kdy se mužstvu příliš výsledkově nedařilo a jak to ve fotbale často bývá, museli jsme se rozloučit s Karlem Trnečkou. Nebyl u nás od začátku v lehké situaci a já bych mu chtěl tímto za jeho rozhodnutí trénovat Mohelnici v době, která byla velmi nejistá, a také za jeho úsilí připravovat mužstvo po jeho krátké angažmá poděkovat. Také zapojení čínských hráčů do B týmu dospělých považuji za správnou věc, jelikož ulehčilo trenérům situaci z pohledu úzkého kádru, aby nemuseli být přetěžováni hráči, kteří o víkendu hráli i dorosteneckou soutěž.

Na druhou stranu právě příchod některých hráčů do klubu vyvolal podezření o ovlivňování výsledků. Vedení klubu bylo o těchto podezřeních informováno až po ukončení podzimní části sezóny. Zatím mi nebyly předloženy důkazy o tom, že se jednalo o řízený proces ze strany našeho partnera, spíše v tom vidím selhání jednotlivých hráčů. To, že se to děje i v jiných klubech, bylo již ve zveřejněných článcích uvedeno. Podle informací z vedení mužstva vše spíše nasvědčuje tomu, že sám čínský partner upozorňoval na skutečnost, že někteří hráči zůstali na hřišti za očekáváním.

Abychom co možná nejvíce rozptýlili obavy z toho, že se v klubu děje něco nekalého, požádal jsem o vyjádření k těmto podezření zástupce našeho partnera.

V současnosti se připravujeme na valnou hromadu, která by měla před začátkem jarní části sezóny odpovědět na otázku, zda si členové klubu přejí ve spolupráci s tímto partnerem pokračovat již na bázi založené akciové společnosti. O budoucnosti klubu tedy bude rozhodovat členská základna, nikoliv úzký okruh vyvolených. Tato skutečnost je známá již od začátku spolupráce, proto mne velmi mrzí, že současné vedení klubu je v tisku označováno za lháře a jinak skandalizováno. Jedná se o fotbalové srdcaře, kde někteří z nich pro mohelnický fotbal pracují 20 a více let a pomáhali dostat kvalitu kopané na současnou úroveň, která je v historii klubu unikátní. Je velmi jednoduché díky médiím klub pošpinit, o to složitější je získat důvěru veřejnosti a vedení města zpět. Mohu vám slíbit, že pokud neucítíme podporu našeho konání od lidí, kterým důvěřujeme, nebo se potvrdí podezření z nekorektního jednání našeho partnera, tak z vedení klubu na valné hromadě odstoupíme a umožníme těm, kteří chtějí klub vést jiným směrem, aby převzali odpovědnost za budoucnost mohelnické kopané.

Igor Machálek
předseda výkonného výboru FK Mohelnice, z.s.

Start a Conversation

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *