Informace z klubu

Vážení členové a fanoušci našeho klubu,

během první poloviny prosince jste měli možnost si jak na našich stránkách tak v regionálních denících či dalších médií přečíst „převratné“ novinky o dění v našem klubu. Příznivci, fanoušci ale i členové klubu se na nás obracejí s dotazy, co bude dál, co se vlastně děje atd. Protože v jednom z příspěvků jsem byl jmenován, že přebírám odpovědnost za řízení klubu, rád bych Vás informoval o současné situaci. Záměrně uvádím „o současné situaci“, protože v době „převratných“ změn jsem byl mimo republiku, neúčastnil jsem se jich, ani o nich nebyl informován, takže logicky se k nim nemohu vyjádřit.

Stávající předseda, pan David Crha, přerušil svoji činnost z důvodů, které uvedl na našem webu. Zůstává nadále předsedou a o jeho dalším působení v klubu se rozhodne po ukončení prvního čtvrtletí 2017. Tuto informaci mně osobně poskytl. Chtěl bych tím dementovat zejména informace z tisku o tom, že předseda v Mohelnici skončil. Přerušení činnosti znamená, že se nebude podílet na každodenním chodu klubu, organizaci zápasů, příprav atd.

Na základě této skutečnosti jsme se dohodli následovně – řízení klubu po sportovní stránce přebírá pan Aleš Heidenreich. Ten měl dosud na starosti celou mládež a nyní mu k tomu přibylo i mužstvo dospělých. Budeme se snažit některé jeho úkoly přenést i na ostatní členy výboru. Celý klub pak podle stanov řídí výkonný výbor, který má při neúčasti předsedy dva místopředsedy. Pana Igora Machálka a mne (Rousek st.). My se budeme starat o chod klubu do návratu předsedy, případně do volební valné hromady, která je v roce 2017. Volební valná hromada by se měla konat nejpozději na začátku dubna 2017, kdy vyprší tříletý mandát současného výboru. Po ní bude jasné, kdo bude řídit klub v dalším období do roku 2020.

Pan Heidenreich mne dnes informoval, že přípravy všech mužstev začnou v souladu s plánem, rovněž tak příprava mužstva dospělých. Mužstvo dospělých zahájí přípravu pod vedením Jaroslava Rolínka a hrajícího asistenta mu bude dělat Roman Kuba. Z mužstva odešel brankář Petr Večeř, který bude půl roku hrát v Rakousku, ale nadále povede 2x týdně tréninky brankářů v našem klubu. Jeho rozhodnutí padlo ještě za přítomnosti bývalého trenéra, bohužel již to nejde zvrátit, i když po osobním rozhovoru s ním to mrzí obě strany. Jsme předběžně domluveni na jeho pokračování v našem klubu od léta, pokud o to projevíme zájem. O ostatních odchodech a příchodech se bude jednat v průběhu přípravy. Mužstvo dospělých bude pokračovat v soutěži MSFL.

Rád bych zde uvedl ještě na pravou míru některé dotazy a informace spojené s prováděním modernizace stadionu a výstavbou nové tribuny. Klub realizoval v roce 2013 modernizaci vnitřních prostor staré tribuny. Ta zahrnovala zvýšení počtu šaten, sociálního zařízení, kompletních rozvodů, výměnu všech oken, dveří, střechy, lavic na staré tribuně, zázemí pro vedení klubu atd. Modernizace byla realizována za podpory MŠMT ve výši 6,0 mil Kč včetně DPH.

V roce 2015 pak došlo k výstavbě nové tribuny. Ta byla opět realizována za podpory MŠMT ve výši 13,96 mil Kč včetně DPH. Obě akce byly dokončeny v termínech předepsaných ze strany MŠMT a řádně zkolaudovány. Obě akce pak byly podrobeny následné kontrole jak ze strany MŠMT, tak rovněž Finančního úřadu Olomouckého kraje.

Mohu Vám slíbit, že Vás budu pravidelně informovat o dění v klubu s cílem předejít dezinformacím, které mají za cíl nás poškodit v očích veřejnosti.

Děkuji všem členům klubu za jejich práci v roce 2016 a všem přeji hodně zdraví a štěstí do roku 2017.

Jiří Rousek st. – místopředseda klubu

Start a Conversation

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *