FK MOHELNICE » Partneři

Partneři našeho FK Mohelnice

Všem našim partnerům za jejich podporu, bez které by náš FK Mohelnice nemohl vykonávat svoji činnost, děkujeme.

Hlavními partnery našeho FK Mohelnice jsou POLTRADE s. r. o., Futurpol, s. r. o. a město Mohelnice.

Společnost POLTRADE, s. r.o. (sídlo společnosti Okružní 1118/5, 789 85 Mohelnice) byla založena v lednu roku 1999 a od počátku se specializuje na prodej ložisek a dílců vyráběných ze spékaných kovů. Mimo běžných dodávek je cílem společnosti nabízet i kompletní servis včetně technické pomoci zákazníkovi.

poltrade
Společnost Futurpol, s. r. o. (sídlo společnosti Sadová 22 789, 85 Mohelnice) se specializuje na projekci, výrobu a prodej automatických systémů pro chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl v oboru skladování, dávkování a přepravy sypkých surovin a výrobu těst a jejich následného zpracování do podoby polotovarů a hotových výrobků.
Město Mohelnice
Dalšími partnery našeho FK Mohelnice jsou:
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
poskytlo klubu FK Mohelnice, z.s. státní dotaci z programu VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech.
Jedná se o zabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže.
OLOMOUCKÝ KRAJ přispívá na sportovní činnost dětí a mládeže FK Mohelnice.
NADAČNÍ FOND NA PODPORU FOTBALOVÉ MLÁDEŽE OLOMOUCKÉHO KRAJE přispívá na činnost mládežnické kopané v klubu.

Dále náš FK Mohelnice podporují:
Advokátní kancelář JUDr. Slabý
Logaritma
Jaroslav Seryn
Jaromír Indra
Antonín Sláma
Projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059

Veřejně prospěšné práce

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

V letech 2015 – 2018 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také z projektu „Nové pracovní příležitosti – Veřejně prospěšné práce“, který je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financován je z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.6.2016 do 31.5.2017 bylo u FK MOHELNICE z.s., v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na VPP částkou 157.500,- Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci VPP jsou zaměřena zejména na úklid a údržbu veřejných prostranství, komunikací a zeleně ve městě, s cílem zaměstnání obtížně umístitelných osob na volném trhu práce. Jedná se především o osoby s nižší úrovní vzdělání, dlouhodobou nezaměstnaností, vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením (omezením) apod., kterým tak bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu. Takto podpořená pracovní místa jsou zejména přínosem k celkovému zlepšení vzhledu a životního prostředí města a v neposlední řadě i významnou finanční pomocí městského rozpočtu.