Dopis vedení FK Mohelnice Výkonnému výboru Fotbalové asociace ČR

Vážený pane předsedo,vážení členové výkonného výboru FAČR,

v posledních týdnech se objevila v tisku řada informací o sázkařské aféře spojené s naším klubem. V sobotním vydání Mf Dnes byla zveřejněna informace o podnětu ze strany FAČR k prošetření podezření, které se týká FK Mohelnice z.s. Jelikož se v médiích objevují ne vždy zcela přesné informace, dovolte mi, abych některé z nich uvedl na pravou míru. Zároveň bych Vás chtěl seznámit se stanoviskem výkonného výboru klubu k výše uvedenému podezření.

FK Mohelnice z.s. je řádným členem fotbalové asociace a v současnosti disponuje právy na účast v soutěžích jí řízených. Do struktury zapsaného spolku ani do jeho členské základny nikdy nevstoupil člen společnosti , se kterou má klub uzavřenou dohodu o spolupráci. Nepravdivé je tedy tvrzení často uváděné v médiích, že mohelnický klub vlastní čínská společnost. Spolupráce mezi FK Mohelnice z.s. a společností Footbal Investment Limited se sídlem ve Velké Británii se datuje od 12.července 2017 a je smluvně omezena do 1.července 2018. Předmětem smluvních ujednání je zejména spolupráce při působení A mužstva dospělých v MSFL s případným zapojením čínských hráčů, registrovaných v klubu.

Sportovní výkonnost těchto hráčů však z velké části neodpovídala náročnosti této soutěže, proto se v mistrovských utkáních A mužstva objevovali pouze sporadicky. Větší vytížení našli v B mužstvu dospělých, které jsme nově přihlásili do nejnižší soutěže v rámci FAČR. Povinností našeho partnera je pak finančně přispívat na úhradu části nákladů spojených s provozem a sportovní činností klubu. Tento charakter spolupráce nám měl ukázat, zda se jedná o spolehlivého partnera, se kterým by bylo možné se dohodnout na vytvoření nové obchodní společnosti se zastoupením FK Mohelnice z.s. a následně po schválení valnou hromadou spolku požádat FAČR o převod práv k této soutěži (MSFL) pro příští soutěžní ročník na tuto společnost. Všechna mládežnická mužstva pak měla zůstat nadále v gesci zapsaného spolku. Valná hromada, která o tomto kroku má rozhodnout, je plánována na březen 2018. Ještě podotýkám, že náš partner v současnosti nedisponuje žádným majetkem klubu. Klub kromě vlastního majetku působí v prostorách fotbalového stadionu, který je majetkem města a klub jej využívá na základě uzavřené nájemní smlouvy.

Na začátku roku 2018 se v tisku objevily první informace o tom, že mohelnický klub spolupracuje s partnerem, v jehož struktuře působí člověk podezřelý z ovlivňování zápasů ve prospěch těch, kteří sází na utkání zařazené do nabídky asijských sázkových kanceláří. Poprvé byla v tomto smyslu zmíněna společnost Anping. Chtěl bych na tomto místě zdůraznit, že jsme nikdy s touto společností nebyli v kontaktu ani s ní neuzavřeli žádnou dohodu o vzájemné spolupráci. Pravdou je, že podivný průběh zápasu posledního kola podzimní části MSFL Valašské Meziříčí – Mohelnice a následně získané informace svědčí o snaze zmanipulovat jeho výsledek. Vzhledem k tomu, že jsme na toto nebezpečí byli upozorněni stranou našeho partnera, brali jsme tento incident jako selhání některých hráčů tehdy působících v kádru mužstva (dnes již v něm nefigurují). V této souvislosti nás překvapilo vyjádření zástupce fotbalové asociace, že již od září minulého roku jí bylo známo, že se v okolí klubu pohybují podezřelí lidé. Z jakého důvodu jsme o tomto nebezpeční nebyli informováni, abychom na tuto skutečnost mohli reagovat?

FK MOHELNICE z.s. jednoznačně odmítá, že by organizoval nebo se jakkoliv se podílel na machinacích se soutěžními zápasy a jejich výsledky. Jak ukazují postupně zveřejňované informace, jedná se o problém napříč kluby, soutěžemi , zeměmi. Z tohoto důvodu jsme připraveni poskytnout maximální součinnost vyšetřujícím orgánům, které budou podnět fotbalové asociace šetřit. Jde nám také o očištění jména klubu, který je dlouhodobě důstojným členem fotbalové asociace a do těchto pro klub nepříjemných chvil přinášel radost místní fotbalové veřejnosti tím, jak stoupal ve fotbalových soutěžích stále do vyšších pater. Vedení klubu také pod vlivem posledních událostí zhodnotí naplňování uzavřené smlouvy o spolupráci a rozhodne o tom, zda předloží blížící se valné hromadě návrh na založení společné obchodní společnosti. Není naším zájmem škodit pověsti českého fotbalu, jak se může z posledních informací v tisku zdát. V čele klubu jsou lidé, kteří se fotbalu věnují desítky let a svůj volný čas věnují této své zálibě s plným zaujetím. Chceme vás tímto ujistit,že na základě výsledků šetření podnětu fotbalové asociace a na základě vlastního zhodnocení dosavadní spolupráce s naším partnerem uděláme takové rozhodnutí, za které se v budoucnu nebudeme moci stydět, byť nemusí být pro další budoucnost kopané v Mohelnici zrovna příjemné.

Za výkonný výbor FK Mohelnice z.s.

Igor Machálek předseda klubu

Start a Conversation

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *